Ogłoszenia Tarnów na Mfwzp.pl > Praca > Pozostałe oferty > Staże i szkolenia - Tarnów

Archiwalne: Staże i szkolenia - Tarnów

16.12.2020


Jesteś osobą powyżej 30 roku życia? Nie pracujesz? Mieszkasz na terenie powiatu tarnowskiego, gorlickiego lub miasta Tarnów?


Zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu!"

Uczestnikom projektu oferujemy:

-5 miesięczne staże (stypendia stażowe)
-Szkolenia zawodowe (stypendia szkoleniowe)
-Zatrudnienie wraz z refundacją wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

Uczestnictwo w projekcie jest możliwe dzięki przynależności do jednej z poniższych grup:

-Osoby powyżej 50 roku życia
-Osoby długotrwale bezrobotne
-Osoby z niepełnosprawnościami
-Osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie)
-Kobiety

Zachęcamy do kontaktu!
TEL. 519 654 650