Ogłoszenia Tarnów na Mfwzp.pl > Wiadomości > Drugi stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Drugi stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Przewidywana wielkość zanieczyszczenia wynosi powyżej 150 mikrogramów na metr sześcienny, przy dopuszczalnej normie dobowej 50 mikrogramów na metr sześcienny.

Przeczytaj więcej: http://www.tarnow.pl/index.php/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Drugi-stopien-zagrozenia-zanieczyszczeniem-powietrza